Referenties

Casade wil de warmtevraag van haar woningen terugbrengen naar midden-temperatuur, waarmee comfortabel (aard)gasloos verwarmen met een beheersbaar energieverbruik is geborgd. Op basis van de onderzoeken die wij samen door onze ketenpartner en Takkenkamp zijn uitgevoerd, hebben wij er vertrouwen in dat dit met de toepassing van Airofill-Wall in de bestaande spouw gaat lukken (in combinatie met andere verduurzamingsmaatregelen aan de schil). Wij zijn gestart bij 50 woningen in Sprang-Capelle en gaan deze woningen volgen om theorie aan de praktijk te verifiëren. Wordt vervolgd...

CasadeCasade - Woningcorporatie gemeenten Dongen, Loon op Zand en Waalwijk

We hebben Airofill Innovative Wall Insulation toegepast bij het uitvoeren projectmatig onderhoud aan vijf woningen. De uitvoering ging voorspoedig en nu gaan we monitoren. We gaan uit van een positieve ervaring, met name voor de huurders, maar ook voor Woonkwartier!

WoonkwartierWoonkwartier - Woningcorporatie in West-Brabant
Wij zijn in contact gekomen met de Takkenkamp Groep via een innovatietraject BRIMM, waarbij het de zoektocht is via aerogels en folies een volgende stap te maken in het isoleren van gebouwen. Wij hebben nog een restgroep van moeilijk te isoleren woningen. Nu onderzoeken wij samen met Takkenkamp en andere innovators hoe deze producten ons kunnen helpen. Om uiteindelijk behaaglijkheid en betaalbaarheid te garanderen voor onze bewoners.
ZOwonenZoWonen - Woningcorporatie Westelijke Mijnstreek en Midden-Limburg

KleurrijkWonen heeft vanuit haar partnerschap van de Isolatie Uitdaging meerdere woningen, in Culemborg en Vuren, laten voorzien van Airofill Innovative Wall Insulation. Daarbij is eerst de gedateerde na-isolatie uit de spouwmuur verwijderd (inclusief spouwmuurvervuiling) en vervolgens de gemetselde gevel weer op orde gebracht voor de komende 30 jaar. Via standaard energieverbruik monitoring, vanuit de slimme meter, zijn de eerste zeer positieve resultaten van 2021 in beeld gebracht. Met Airofill Innovative Wall Insulation wordt er meer dan 20% gasverbruik bespaard vergeleken met de reguliere na-isolatie producten. Dat zijn nog eens steekhoudende resultaten waar KleurrijkWonen heel blij mee is! De energiebesparing bevestigt de uitkomst van het TU Delft rapport dat Airofill Innovative Wall  Insulation als bouwdeel een oplossing biedt voor een laag temperatuur warmte toevoer in bestaande woningen met een gemiddelde energetische kwaliteit op het niveau van label B/C.

KleurrijkWonen wil ook graag bevestigen dat de samenwerking met Takkenkamp in dit proefproject als een belangrijke succesfactor is ervaren. Dit proefproject is wat KleurrijkWonen betreft juist ook geslaagd door de grote mate van ontzorging door Takkenkamp.

KleurrijkWonenKleurrijkWonen - Woningcorporatie in de regio Rivierenland en Alblasserwaard-Vijfheerenlanden

Woonconcept streeft naar een energieneutrale portefeuille in 2050. Dit willen we bereiken op een zo betaalbare, efficiënte en effectieve manier. De producten die we daarbij willen gebruiken zorgen voor comfort en lagere woonlasten en zijn bij voorkeur praktisch toepasbaar. Airofill Wall is een product die goed past bij deze kenmerken.

WoonconceptWoonconcept - Woningcorporatie in de gemeenten Assen, Hoogeveen, Meppel en Steenwijkerland

Wij zien in Airofill Wall prachtige kansen in de bestaande bouw. Bij woningen uit de jaren ’60, ’70 en ‘80 waar onvoldoende isolerende waarde in de bestaande spouw behaald kan worden is de Airofill Wall een prima alternatief voor buitengevelisolatie. Kijkende naar snelheid en hinder voor de bewoners heeft dit product veel voordelen en zien wij met regelmaat kansen voor dit mooie product.

ConstructifConstructif - Renovatie, verbouwing, transformatie, verduurzaming, en onderhoud van bestaand vastgoed voor zowel de woning- als de utiliteitsbouw
Airofill Wall biedt meer mogelijkheden voor toepassing om bestaande woningbouwprojecten die al deels geïsoleerd zijn te upgraden naar normen van de standaard.
De VariabeleDe Variabele - Vastgoedservice voor corporaties